Herbekijk hier de webinar-special

Aardappelplaag (Phytophthora infestans)

Nieuwe agressievere stammen

nieuwe-agressievere-stammen

Sinds enkele jaren hebben twee nieuwe Phytophthora-stammen de overhand genomen op de oudere stammen.

Deze stammen, genaamd Yellow 36 en Dark Green 37, vertonen een veel grotere agressiviteit.

 Hun eigenschappen zijn de volgende:

  • ontwikkeling binnen een veel bredere waaier aan temperaturen
  • een overvloedige sporulatie
  • snellere reproductiecyclussen
  • het omzeilen van de werkingswijze van sommige fungiciden

Deze ontwikkelen zich dus makkelijker en sneller en kunnen zich eveneens beter aanpassen aan de omstandigheden. Het aandeel van deze meer agressieve stammen is de afgelopen jaren, zelf tijdens de drogere seizoenen, sterk uitgebreid.

Om geen onnodige risico's te nemen met deze stammen moeten de maximale dosissen worden aangehouden zoals vermeld op de etiketten van alle fungiciden. Een interval korter dan 7 dagen kan ook aangewezen zijn, zeker wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn.

Opvolging van Phytophthora infestans in Europa

De snelle evolutie van de Phytophthora-populaties in Europa benadrukt het belang van de opvolging van de evolutie van deze populaties en de karakterisering van de invasieve genotypen.
opvolging-van-phytophthora-infestans-in-europa
loading...