Herbekijk hier de webinar-special

Alternaria

Een blik op Alternaria

mandipedia-een-blik-op-alternaria

Deze ziekte is bijzonder onvoorspelbaar. Sommige soorten zijn er gevoeliger voor dan andere. Alternaria ontwikkelt zich het snelst bij warmere temperaturen. Geen enkel product is curatief. kies je best voor een preventieve behandeling om te voorkomen dat de volledige teelt wordt besmet.

Alternaria overleeft op bladresten en onder de vorm van sporen in de grond. De eerste tekenen van Alternaria zijn duidelijk afgetekende bruine tot donkerbruine vlekken op de bladeren. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kan deze ziekte zich zeer snel verderzetten, waardoor de bladeren vroegtijdig zullen afsterven, wat leidt tot een drastische daling van de oogst en het OWG (onderwatergewicht).

Waarom is het zo belangrijk Alternaria in te dijken?

Alternaria werd lange tijd beschouwd als een secundaire parasiet die zich slechts op een minder sterke plant nestelde (voedseltekort, fysieke gebreken, aangetast door een virus…).

  • Deze hypothese werd bevestigd voor Alternaria alternata gezien het gaat om een saprofytische schimmel, zijnde een schimmel die zich op de plant nestelt zonder die te beschadigen.
  • Hetzelfde geldt wanneer de tekenen van Alternaria verkeerd worden aanzien voor verscheidene necroses zoals ozonschade, virussen... waartegen geen enkel middel helpt.
  • Als het echter gaat over Alternaria solani, dan is de verspreiding van de parasiet constant en onomkeerbaar. Alternaria solani kan zich immers niet alleen vastzetten op gezond plantenweefsel, maar deze „ware parasiet” maakt gifstoffen aan die binnendringen in de plant (gele eilandjes rond de vlekken).

Deze agressieve schimmel uitroeien eens hij zich heeft genesteld heeft, is onbegonnen werk… alleen een goede preventieve behandeling kan de teelt redden.

Waarom meer aandacht besteden aan Alternaria?

  • de gecontroleerde bemesting met stikstof om te voldoen aan de behoeftes van de aardappelteelt, waardoor de aardappelplant geen nieuwe bladeren meer kan aanmaken ter compensatie van een mogelijke besmetting met Alternaria
  • de lancering van nieuwe aardappelsoorten die  minder resistent zijn tegen vroegtijdige en ergere besmetting dan het Bintje
  • het verbod op mancozeb, dat een gekend effect had

Ons advies

Gezien de explosieve evolutie van Alternaria solani en omdat de eerste symptomen vaak moeilijk te herkennen zijn, heeft deze parasiet al een zware tol geëist bij vele landbouwers, gezien het hen ontbreekt aan een doeltreffend bestrijdingsmiddel tegen deze ziekte. Daarom hebben aardappeltelers de laatste jaren stelselmatig verschillende producten tegen Alternaria vermengd met middelen tegen aardappelplaag. Op die manier is er geen bijkomende strategie nodig… voorkomen is beter dan genezen!

loading...